Dalgalanan Türk Bayrağı | 100 NUMARALI ADAM

DİJİTAL DERS MATERYALİ

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Ahmet BENZER @ahmetbenzer2 ve Öğrencilerinin hazırlamış olduğu Türkçe Öğretmenliği

5, 6, 7 ve 8. Sınıf Ders İçeriklerinin

Kahoot Uygulamasıyla Anlatımı

 

Sınıf

Konu

Kazanım

Hazırlayan

Link

7. sınıf

Fiillerde Anlam Kayması 

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

  1. Fiil çekim ekleri(kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.

  2.  Fiilerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.

Esra Yılmaz

https://create.kahoot.it/share/fiillerde-anlam-kaymas/cc167748-2c05-4936-841a-7c9af1de03a8 

7. sınıf

Cümlede Anlam İlişkileri

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.

Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

Aynel Çelik

https://create.kahoot.it/share/cumlede-anlam-iliskileri/03651e8c-1ca6-476d-acf7-9f79128ad9b8 

5. sınıf

Noktalama İşaretleri

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma

çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.

Solmaz CEYHAN

https://create.kahoot.it/share/noktalama-isaretleri-5-snf/cfcf3000-f355-4010-964d-4d8e63b21a46 

5. Sınıf

Neden-Sonuç

Amaç-Sonuç

Koşul-Sonuç Cümleleri

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur (neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç)Bilge Yıldız

https://create.kah

oot.it/share/neden-sonuc-amac-sonuc-kosul-sonuc/33cdb8f7-baf1-4af3-8cb9-b66bd5e7ccac 

7. Sınıf

Fiilde Kişi, Soru ve Olumsuzluk

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.

Büşranur Yılmaz

https://create.kahoot.it/share/fiilde-kisi-soru-ve-olumsuzluk/f1fdaa57-6f09-4dcb-bae5-1ff86a2afc73 

7. Sınıf

Fiilde Yapı

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Ali Çakır

https://create.kahoot.it/share/fiilde-yap/a6ef43b5-dfbc-4157-9963-418090b34f2e

         

5.

sınıf

Yapım Ekleri

T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar. 

Aslı Açıkgöz

https://create.kahoot.it/share/yapm-ekleri/21f80c19-0396-4597-878a-e65f259b1a9c 

8.

sınıf

Cümle Türleri

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.

Kavramsal tanımlamalara girilmez.  

Zeynep ŞAŞMAZ

https://create.kahoot.it/share/cumle-turleri/3a178fa6-8346-4828-af26-395e38c770b9 

8. Sınıf

İkilemeler ve Yansıma Sözcükler

 

Aleyna ERDOĞAN

https://create.kahoot.it/share/ikilemeler-ve-yansima-sozcukler/624b4a76-7139-41f1-a6e1-fec2d8460bd5

5.Sınıf 

Cümlede Anlam (Duygu Bildiren İfadeler)

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. (Duygu bildiren ifadeler)

O

Songül Gökçe 

https://create.kahoot.it/share/cumlede-anlam-duygu-bildiren-ifadeler/71481363-d392-4c04-bcc2-a99823bf53a3 

5. Sınıf

Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı ve Eş Sesli Kelimeler

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder

Eray Bulut

https://create.kahoot.it/share/es-anlaml-zt-anlaml-ve-es-sesli-kelimeler/5c5597eb-5e1e-4f96-8cf3-87d08790c146 

8.Sınıf

Cümlede Vurgu

 

Dilara KÖKTEN

https://create.kahoot.it/details/f2b2e468-6b2f-4053-836e-84aaaefc0d03 

8.Sınıf

Somut-soyut anlam

Nitel-nicel anlam

 

İrem ÜLTEN

https://create.kahoot.it/share/nitel-nicel-somut-soyut/53b26d6e-a40a-4f1c-a03e-b5223cb08280 

6. sınıf

Sıfat Tamlamaları

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. 

Sude Yazıcı

https://create.kahoot.it/share/sfat-tamlamalar/9bc8a8dd-78e2-46cd-aa7e-a720ef712fa5 

5. Sınıf

Sayıların Yazımı

T.5.4.8. Sayıları doğru 

yazar.

Selma Turgud

https://create.kahoot.it/share/saylarn-yazm/2f27c81b-1c1b-4e11-9849-9517c951cb9f 

7. Sınıf

Birleşik Zamanlı Fiiller

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.

b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.

Ömer Kızıltaş 

https://create.kahoot.it/share/birlesik-zamanl-fiiller/c7a7e4f8-5bd9-4a9c-85d4-60936b47885a 

8. Sınıf

Cümlenin Ögeleri

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Özne ve yüklem)

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Belirtili ve belirtisiz nesne)

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Özne, yüklem ve zarf tamlayıcısı)

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Özne, yüklem ve zarf tamlayıcısı)

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı)

Beyza Elgin

https://create.kahoot.it/share/cumlenin-ogeleri-testi/b02d735a-10d4-47ab-9f7c-3695cac4e66e


 

8.Sınıf

Düşünceyi Geliştirme Yolları

T.8.1.12.

Dinlediklerinde/ İzlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.

T.8.3.34.

Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
 

İshak Yıldırım

https://create.kahoot.it/share/ishak123425-dusunceyi-gelistirme-yollar/252fac37-0063-438e-b34e-2bc1ac62dfd0

6. Sınıf

Sıfatlar

T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Kadir Kılıç

https://create.kahoot.it/share/sfatlar/d59cfd0e-00e3-4f76-b583-e3ed374eef33

7.Sınıf

Birleşik Fiiller

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Seda Yalçın

https://create.kahoot.it/share/birlesik-fiiller/3545f40c-efde-4aa2-b371-fdf5822a74c6 

8.Sınıf

Cümlenin ifade ettiği anlam özellikleri

 

Elif Danışmaz

https://create.kahoot.it/share/cumlenin-ifade-ettigi-anlam-ozellikleri/2408d62c-91e7-4cae-b12b-790bf679c961b12b-790bf679c961 

8. Sınıf

Cümle Türleri

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.

Kavramsal tanımlamalara girilmez. 

Nida Aydın

https://create.kahoot.it/share/cumle-turleri/b1c1016e-ccc2-4417-8df2-50e51a24df78 

7. Sınıf

Üslup ,konu, ana fikir, yardımcı düşünce

T.7.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Duygu Gürel

https://create.kahoot.it/share/7-snf-uslup-konu-ana-fikir-yardmc-dusunce/17a2d1dd-0c7b-45e5-adb2-3c52b80b7d96 

8.Sınıf

Cümlenin Öğeleri

T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Özne ve yüklem) . (Belirtili ve belirtisiz nesne) (Özne, yüklem ve yer tamlayıcısı) (Özne, yüklem ve zarf tamlayıcısı) (Nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı)

Abdussamed Korkmaz

https://create.kahoot.it/share/cumlenin-ogeleri/bb88a954-c919-4841-a8c2-63a7d96ce8b3

5.Sınıf

Sözcükte Anlam

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

Hülya Aktan

https://create.kahoot.it/share/sozcukte-anlam/fb1be373-6c48-4998-8198-8a3035926f63 

8. Sınıf

Cümleye Hakim Olan Duygu İfadeleri

 

Süher Karslı

https://create.kahoot.it/creator/57aed180-943d-45bf-bccd-dcb05736b5fb

8. Sınıf

Söz Sanatları

T.8.3.7 Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) be karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

Selin Akın

https://create.kahoot.it/share/soz-sanatlar/165e7cf7-5df3-4a3f-8b8a-0354c1604f26

8.Sınıf

Yapısal Anlatım Bozuklukları

T.8.3.8: Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. 

T.8.4.16: Yazdıklarını düzenler. Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.

Fatoş Başboğa

https://create.kahoot.it/share/yapsal-anlatm-bozukluklar/2c38b656-51c9-4850-9035-306d77262832 

8. sınıf

Fiilimsiler

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kav

rar. Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.

Enes Bitim

https://create.kahoot.it/share/fiilimsi/50832f9a-326e-41a5-854b-688844f824f7 

7.sınıf

 

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Dilek Bağatur

https://create.kahoot.it/share/zarflar-7-snf/0539f0a7-3dbd-4f53-aea7-f5d824c52bfc 

7. Sınıf 

Haber ve dilek kipleri

T.7.3.9. Çekim eklerinin 

işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi 

ekleri) üzerinde durulur.

b) Fiillerde anlam kayması 

konusu üzerinde durulur.

Merve Ece Erdeniz

https://create.kahoot.it/share/haber-ve-dilek-kipleri-ogesinin-kopyas/3b59d997-8bc4-44b6-9128-b5167a2423b5 

8. Sınıf

Cümlede Vurgu

 

Muhammed Yusuf Orhan 

https://create.kahoot.it/share/muhammed-yusuf-orhan-cumlede-vurgu/a6fb5f25-32c6-4c5e-9987-593c759fb848 

5. Sınıf

Paragrafın Yapı Yönü

T.5.4.2. Bilgilendirici metin yazar. Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir


metin taslağı oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır.


T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.


T.5.4.14. Kısa metinler yazar.

Merve Ateş

https://create.kahoot.it/share/paragrafta-yap-5-snf/e9ef9c6c-e614-4189-948f-2c1eb52fef95 

8. Sınıf 

Düşünceyi Geliştirme Yolları

T.8.1.12. Dinlediklerinde /izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Gülşah Aslaner

https://create.kahoot.it/share/dusunceyi-gelistirme-yollar/6ecbe6a8-371c-4357-8546-577b0d8b3d87 

7. Sınıf

Haber ve Dilek Kipleri

T.7.3.9. Çekim eklerinin 

işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi 

Kübra Kocatürk

https://create.kahoot.it/share/haber-ve-dilek-kipleri/ca8a9808-ef3d-4d47-b58

a-7437d78c940c 

8. Sınıf

Cümlenin ifade ettiği anlam özellikleri

 

Merve Kazan

https://create.kahoot.it/share/cumlenin-ifade-ettigi-anlam-ozellikleri/7cb5ff8b-2795-4f0a-8dda-d07ebc88e843 

7. Sınıf

Ek-Fiil

T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

Tuğba Yavuzyiğit

https://create.kahoot.it/share/ek-fiil/9e0f7a7c-93bb-43d8-a009-2c2bd3a7ab35 


5. Sınıf


Ses Olayları

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.


Beyza Meral

https://create.kahoot.it/share/ses-olaylar/f6aabda8-b377-48df-9ece-617cf3b09b7a 

8. sınıf

Cümlede Vurgu

 

Hüsniye Erkoç

tps://create.kahoot.it/share/cumlede-vurgu/3329df8c-f4be-4202-a012-htb8bc0bbf4205

6. Sınıf

Atasözleri ve Deyimler

T.6.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır. 

Muhammed Alper Çay

https://create.kahoot.it/share/atasozleri-ve-deyimler/2eb940bd-e23a-4ca8-9b77-2b47f9b717a9 

8. sınıf

Fiilde Çatı

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.

Derya Nur Daş

https://create.kahoot.it/share/fiilde-cat/639f4a74-2f9c-4e77-93ec-05f897d1d3a5


 

5. Sınıf

Ses olayları

T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.

Merve Karul

https://create.kahoot.it/share/ses-olaylar/b8672cd6-014c-4e5a-a9b4-50ed61851252 

6.sınıf

Çoğul eki ve işlevleri 

 

Semanur Dutkun

https://create.kahoot.it/share/cogul-eki-ve-islevleri/13ab16b1-554a-40e3-899b-b3a70f7caab9 

7. sınıf

Birleşik fiiller

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Yaren Bükeroğlu

https://create.kahoot.it/share/fiilde-yap/d68e3e3c-1b46-4318-9cb3-a9d0db1435ff

7. Sınıf

Fiilde Anlam Özellikleri

T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

İbrahim Deniz

https://create.kahoot.it/share/fiilde-anlam-ozellikleri/db378637-2450-48d9-b928-0cd188934396 

6. Sınıf

Yapı Bakımından Sözcükler

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

Ferhat Çiftçi

https://create.kahoot.it/share/yapi-bakimindan-sozcukler/2f8754ae-4a3b-44e0-9fe8-2aadb4153c59 

8.sınıf

Düşünceyi geliştirme yolları

T.8.1.12. Dinlediklerinde /izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. 

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Esmanur Dikmen

https://create.kahoot.it/share/dusunceyi-gelistirme-yollar/7e03e39e-4698-415a-b977-c43af8153a03

8.sınıf

Metin Türleri

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.       T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.                T.8.4.1. Şiir yazar.   T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.          T.8.4.12. Kısa metinler yazar. Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.

Rabia Aydın

https://create.kahoot.it/share/metin-turleri/0ecbc268-8d58-4f62-a100-8b4aeca717d4  

7. sınıf

Sözel Mantık

T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

Ebru Gürkan

https://create.kahoot.it/share/sozel-mantk/8cc4124f-1ce0-4f6f-879c-0e831a17c223 

6. Sınıf

Edat, Bağlaç, Ünlem

T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Bilge Özen

https://create.kahoot.it/share/edat-baglac-unlem-6-snf/ea274cf1-1d61-42fb-ad85-d238ce385494 

8. Sınıf

Paragrafın Yönü

 

Enise Yılmaz

https://create.kahoot.it/details/f9d5c184-ceca-4ed1-b0bd-6142f01a36d3  

5. Sınıf

Yapım Ekleri

T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.

Şeyma Kocaman

https://create.kahoot.it/share/yapm-ekleri/d8ecad67-52a7-4f89-a16b-f0a1f1706136 

6. Sınıf

İsim Çekim Ekleri

T.6.3.7 Çekim eklerinin işlevlerini  ayırt eder.

İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.

Hüseyincan Çelik

https://create.kahoot.it/share/isim-cekim-ekleri/2f6d7076-6a08-4358-a85f-2141a898946e 

8.Sınıf

Paragrafta Anlatıcı Türleri

T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.  (Anlatıcı ve bakış açısı)

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular. T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

Bekir Furkan Damar

https://create.kahoot.it/share/paragrafta-anlatc-turleri/daaa798b-77d4-408b-abfc-20e807340e1d 

6. Sınıf.

Sıfat Tamlamaları.

T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Burak Han Yüce.

https://create.kahoot.it/share/sfat-tamlamalar/5936fec3-a9aa-4a87-a0b9-68dadec0fbc3 

6. Sınıf

Yazım Kuralları

T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler.

Hilal Kalaycı

https://create.kahoot.it/share/yazm-kurallar/f2073618-2e1a-42d4-840c-98bca39ab739 

8. Sınıf

Yansıma ve İkileme Sözcükler

 

Ensar Onur Akın

https://create.kahoot.it/details/a2f73a87-271e-4b9f-bb87-cc100a8f23fa

7. Sınıf

Fiilde Yapı

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Enes Öztürk

https://create.kahoot.it/share/fiilde-yapi/168770ad-1f10-48e8-99d6-3dce7659c830 

8. Sınıf

Anlatım Biçimleri

T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Ece TUPTUP

https://create.kahoot.it/share/anlatm-bicimleri/3bd4e862-f524-432b-8b0b-3ad93a6d9f36 

   
 
   

8. Sınıf 

Noktalama İşaretleri

T.8.3.1 Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.


 

Yücel Baki Bacak

https://create.kahoot.it/details/123834b2-ddfd-4c97-9683-a5d93c2df34a 

7. Sınıf

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.

Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

Denizcan Hızal

https://create.kahoot.it/share/anlama-dayal-anlatm-bozukluklar/fed28a30-8a96-4f83-b223-8ea60fc12bdd 

5.Sınıf

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 

Oğuzhan Kırtorun

https://create.kahoot.it/share/gercek-mecaz-ve-terim-anlam/626604a7-125a-4bc4-8d79-977c1fb431c1

7.Sınıf

Haber ve Dilek kipleri

T.7.3.9. Çekim eklerinin 

işlevlerini ayırt eder.

a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi 

Busenur Ağca

https://create.kahoot.it/share/haber-ve-dilek-kipleri/71276cbe-21a4-41a3-96ff-22739e746613 

5. Sınıf

Metin Türleri

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.

Barış Demirci

https://create.kahoot.it/share/metin-turleri/f515903b-46c5-4192-b776-57e3a9cbf9ec 

6. Sınıf

Hâl ve İyelik Ekleri

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.

Buket Kaya

https://create.kahoot.it/share/hal-ve-iyelik-ekleri/ebbbf757-1c0c-40e9-b518-978a25448d22 

7. Sınıf

Birleşik Zamanlı Fiiller

T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Emel Üçyıldız

https://create.kahoot.it/share/birlesik-zamanl-fiiller/52d7aee4-9c78-4882-95fc-5abbcf256eb4

7. Sınıf

Fiilde Anlam Kayması

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur. b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.

Emre Koç

https://create.kahoot.it/creator/5a91d32e-54f7-4382-8f5a-c0e90df76bdb


 

7.Sınıf

Zarflar

T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

(Zarflarla ilgili başka kazanım yer almıyor programda)

Kübra SELÇUK

https://create.kahoot.it/share/kubra-selcuk/fc704ec0-2796-4616-90f1-10faa20bfce7 

5. Sınıf

Büyük Harflerin Kullanımı 

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

Betül Feyza Arısoy

https://create.kahoot.it/share/buyuk-harflerin-kullanm/2e893015-939c-4902-a169-c49c331e84b1 

7. sınıf 

cümlede anlam (duygu bildiren ifadeler)

T.7.3.28: Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu bildiren ifadeler ve abartma üzerinde durulur.

Enhare Beşkerem

https://create.kahoot.it/creator/052cefad-c711-4d6f-b806-08f111d6f7ee 

7. sınıf

Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

 

Umut Acaroğlu

https://create.kahoot.it/share/dogrudan-ve-dolayl-anlatm/93c6fe61-4352-4057-9a76-6f54f1d6ddc8 

6. sınıf

Zamirler

T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Yakup Kılıç

https://create.kahoot.it/share/zamirler/b3a21a6b-91e9-4e07-846c-083ff422f510 

5.sınıf

Metin Türleri

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.

Hasan Celal Demir

https://create.kahoot.it/share/metin-turleri/06337b37-cf22-44cf-a42c-d344599ad913 

5.Sınıf 

Metin Türleri

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.

Sadullah Selim Yaylacı

https://create.kahoot.it/share/metin-turleri/4dda81f9-5a3e-4b05-80db-b33208f14c0d 

5.Sınıf

Gerçek, Mecaz, Terim ve Yakın Anlam

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 

Kemal Çil

https://create.kahoot.it/share/gercek-mecaz-yan-ve-terim-anlam/550c6785-8173-43be-8865-aa013c43ece2 

7. Sınıf

Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.

Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

Betül Subaşı

https://create.kahoot.it/share/anlama-dayal-anlatm-bozukluklar-7-snf/598daa42-6857-4bce-91af-9911a570dd99 

8. Sınıf

Yapısal Anlatım Bozuklukları

T.8.3.8: Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. 

T.8.4.16: Yazdıklarını düzenler. Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.

Lokman Eren Tıknazoğlu

https://create.kahoot.it/share/yapsal-anlatm-bozukluklar/1b375012-72cf-4107-9361-71609794dc43

6. sınıf

Basit Türemiş Birleşik Kelimeler

T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

Rumeysa Topçuoğlu

https://create.kahoot.it/share/6-snf-basit-turemis-birlesik-kelimeler/62112259-6bd1-4a73-8d31-ed93e1d0a773 

6.Sınıf 

Hâl ve iyelik ekleri 

T.6.3.7: Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

İsim çekim ekleri (çoğul, hal, iyilik, soru) üzerinde durur.

Serra Hafsa Bayır

https://create.kahoot.it/details/0cf7b7e7-53b1-4547-abfc-107ab2667507 

6. Sınıf

İsimler 

T.6.1.11. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir. 

T.6.1.12. 

Dinleme stratejilerini uygular.

T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.

Alper Fatih Kılınç 

https://create.kahoot.it/share/isimler/0d802b78-1dac-4092-90c9-94720f436394 

         
         

Twitter Facebook Google Plus Instagram Email    

   
Eğitim/öğretime katkı amaçlı açtığım sitem hiçbir ticari beklenti içinde değildir ve kesinlikle parasal yardım kabul etmez.
Başa Dön